РДГУ ____________________ КАФЕДРА ПОЛІТИЧНИХ НАУК

Життя чудове - якщо кольорове /Скрябін/

Панорама політичних студій / Випуск 14


ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

 

Хома Н. М.
Кластерний підхід до організації представницької архітектури: аналіз підходів із позицій політичної урбаністики

7

Маслов Ю. К.
Транценденції влади як технічні дії з формування соціально-політичного порядку у суспільстві

13

Лаврук Т. П.
Об’єктивний та суб’єктивний аспекти дихотомії дефініцій демократії

19

Сандул В. А.
Роль політичної етики у професійній політичній діяльності

26

Голка В. Є.
Революційний краудфандинг і краудсорсинг: аналіз джерел фінансування та нових форматів протестних акцій

32

Зельманович І. І.
Теоретичні основи дослідження конфлікту як суспільно-політичного явища

38

Твердохліб Ю. М.
Інформаційно-психологічна операція як основний інструмент досягнення політичних цілей у гібридній війні

45

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА І МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

 

Кириленко О. М.
Цілі тисячоліття ООН як довгострокові стратегії глобального розвитку

50

Бурдяк В. І.
Особливості адаптації Болгарії до умов розвитку в складі Європейського Союзу

59

Фісанов В. П.
Боснія і Герцеговина у русі: від Дейтонських угод до офіційної заявки в Європейський Союз

67

Сидорук Т. В.
Позиції Польщі та держав Балтії щодо російсько-українського конфлікту

75

Черник П. П.
Перспективи російсько-української «гібридної війни» та її наслідки для України в глобальному контексті

83

Кундеус О. М.
Проблеми і перспективи європейської інтеграції України

90

Valiukh L. I.
Exansionism in the ideologies of British political parties (1870–1880s)

96

Бурдяк О. В.
Особливості внутрішньої та зовнішньої політики Іспанії в кінці ХХ – на початку ХХІ століття

104

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

 

Федорчак Т. П.
Глобалізація та антиглобалізм в умовах хвиль всесвітньої демократизації

112

Ротар Н. Ю.
Використання образів минулого у формуванні громадянської ідентичності друкованими ЗМІ України

121

Савойська С. В.
Дискусія навколо мовно-політичних проблем та мовної політики у сучасній Україні

132

Малиновський В. Я.
Закон «Про місцеві вибори» та його вплив на формування місцевих рад: на прикладі Волинської області

139

Бортніков В. І.
Політика російського самодержавства на Волині за царювання імператора Олександра І

145

Ростецька С. І.
Поняття та структура регіональної ідентичності в сучасному політичному процесі

152

Остап’як В. І.
Структура та тенденційність реалізації партнерських стратегій України

159

Ярош Я. Б.
Специфіка співпраці політичних партій і громадських організацій у політичних процесах України

165

Бабіна В. О.
Впровадження в Україні демократичних принципів політичного рекламування як потреба часу

171

Васильчук Є. О., Чернова Л. П.
Мистецтво і субкультурний молодіжний радикалізм

176

Скриль С. А.
Реформування політичних інститутів у державах Центральної та Східної Європи в контексті євроінтеграційного процесу

184

Бутирська І. В.
Соціальна політика як частина європейського інтеграційного процесу

188

Андрощук І. М.
Еволюційні умови та особливості формування партій та партійної системи в Чехії

197

Кольцов В. М.
Специфіка становлення і функціонування багатопартійності на пострадянському просторі

203

Шипунов Г. В.
Партії «нової політики» як феномен постіндустріального суспільства: ідейно-інституційні особливості

211

Чубаєвський В. І.
Правові підстави участі громадян України на президентських виборах (1991–2014 рр.)

219

Насадюк Ю. С.
Трансформація політичних та громадянських цінностей українського суспільства після Революції Гідності

228

Манайло-Приходько Р. Ю.
Вплив парламентських виборів 2014 року на конфігурацію партійної системи України

236

Ярощук Л. В.
Місцеві вибори у Волинській області 2015 року: вплив політичних партій на виборчий процес

243

Михальчук С. О.
Електронні вибори в Україні: реалії і перспективи

251

ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

 

Харечко І. З.
Етнонігілізм у сучасному українському суспільстві

259

Грищук О. А.
Діяльність російських етнічних акторів в Україні

267

Лендєл Р. А.
Перспективи удосконалення етнополітичних відносин в Україні: досвід країн Центральної та Південно-Східної Європи

273

РЕЦЕНЗІЇ

 

Гон М. М.
Волевиявлення громадян: регіональний фокус на тлі національного

280

Відомості про авторів

282

Вимоги до оформлення статей

285

 

 

ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО НАС БІЛЬШЕ

   

Підписка на новини

Підписка на розсилку кафедри політичних наук РДГУ. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.

Кафедра політичних наук

Кафедра політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету

Fama plures, quam opes

Контактні дані

Кафедра політичних наук РДГУ

Адрес: м. Рівне, 33000 вул. Пластова, 32, ауд. 228, 229.
 http://www.isf.rv.ua
Телефони : (0362) 26-56-91
                   (067) 131-74-40