РДГУ ____________________ КАФЕДРА ПОЛІТИЧНИХ НАУК

Життя чудове - якщо кольорове /Скрябін/

Панорама політичних студій / Випуск 13


ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

 

Хома Н. М.
Політичний гепенінг як акціоністська форма протесту

7

Кравець Г. В.
Сучасний політичний процес: основні тлумачення та підходи у політичній науці

12

Шурко О. Б., Була С. П.
Взаємозв’язок локальної демократії та політичної культури

19

Нерубащенко І. А.
Людина як суб’єкт глобального громадянського суспільства

27

Шерман О. М.
Вага як фізичний параметр іміджу політичного лідера: діахронічний аспект

33

Павлов Д. М.
Теорія політичної пропаганди Г. Лассвелла

40

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА І МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

 

Сидорук Т. В.
Східна Європа як поле геополітичної конфронтації між Росією і Європейським Союзом

47

Гарат Р. М.
Еволюція стратегії відносин Європейського Союзу та Росії

55

Дубей В. І.
Практика вирішення сучасних проблем у сфері міжнародних автомобільних перевезень між Україною та ЄС

67

Чорній Н. П.
Енергетична безпека Європейського Союзу в контексті зміни енергетичної стратегії Російської Федерації: геополітичний аспект

73

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

 

Климончук В. Й.
Політичні свободи в умовах глобалізації: дилеми сучасної України

81

Кириленко О. М.
Інвайронменталізм та політика сталого розвитку в контексті глобальних проблем

90

Бурдяк В. І.
Національна держава у глобалізованому світі: виклики і пастки

98

Ротар Н. Ю.
Електоральна/партійна ідентифікація чернівецької громади на парламентських виборах 2002–2014 рр. у вимірі одномандатого виборчого округу

104

Слободян Т. З.
Президентські вибори в Україні та Польщі

115

Бусленко В. В.
Природа кооперативної взаємодії влади та опозиції в умовах лібералізації політичного режиму (на прикладі Польщі та Угорщини)

125

Бутирська І. В.
Концептуальні основи соціального виміру європейської інтеграції

131

Телелим І. В.
Конституція України: позитивні та негативні наслідки втілення в політичний процес та необхідність змін

138

Білоусов О. С.
Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській сфері: втілення зарубіжного досвіду в українські реалії

145

Семченко О. Р.
Роль ЗМІ в забезпеченні політичної стабільності

151

Прохоров М. Г.
Формування правової бази функціонування ЗМІ Польщі як складника громадянського суспільства

156

Вархов Г. В.
Особливості партійної структури Європейського парламенту

164

Шотурма Н. В.
Участь громадськості в інформаційній політиці місцевих органів виконавчої влади

169

Горло Н. В.
Етнорегіоналізм як джерело політичної нестабільності в багатоетнічних державах

177

ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

 

Gon М. М.
Mechanisms of oblivion: marginalization of memory about the “others” in Ukraine

185

Долганов П. С.
Державна політика вшанування пам’яті жертв геноцидів в Україні: нормативно-правовий контекст

193

Савойська С. В.
Ідейно-теоретичний потенціал мовно-комунікативної політики пам’яті: наукові напрями аналізу

208

Завадська В. В.
Міфологічний світогляд як елемент колективної пам’яті сучасної людини

217

Власюк С. О.
Події 1917–1921 років у мінливих політичних контекстах центральної влади: президентські ініціативи

223

Докаш О. Ю.
Інституційно-процедурні механізми впровадження й функціонування системи радянської політичної цензури в контексті знищення історичної пам’яті мешканців Західної України та Північної Буковини в роки Другої світової війни

230

Бабка В. Л.
Меморіальна політика на фоні політичних процесів в Україні: епоха Кучми

237

Тимків І. М.
Історична пам’ять у системі шкільної освітньої політики України

247

Кузьма Т. М.
Варіативність образу книги у символічному просторі Берліну

256

Шостак О. О.
Пам’ять про остарбайтерів у літературі діаспори (на прикладі роману Докії Гуменної «Хрещатий яр»)

263

Синчук Р. А.
«Марші життя» як комеморативна практика

268

Юськів Х. В.
Концепт пам’яті як інструмент активізації етнорегіонального сепаратизму (на прикладі Південного Тіролю)

276

Суховерська І. І.
Сучасний російський кінематограф як репрезентант офіційної політики пам’яті (на прикладі подій німецько-радянської війни)

282

Золотарьова В. В.
Англійська дійсність в офіційній російській історії та спогадах письменників другої половини ХІХ ст.

290

РЕЦЕНЗІЇ

 

Монолатій І. С.
«Щоб свого не забути…»: літературні проекції місць пам’яті

296

Долганов П. С., Гон М. М.
«Історичні симулякри»: спроба повернення до втраченого світу поліетнічної Галичини

305

Бусленко В. В.
Еволюція політичних систем країн Вишеградської групи

307

Відомості про авторів

309

Вимоги до оформлення статей

312

 

ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО НАС БІЛЬШЕ

   

Підписка на новини

Підписка на розсилку кафедри політичних наук РДГУ. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.

Кафедра політичних наук

Кафедра політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету

Fama plures, quam opes

Контактні дані

Кафедра політичних наук РДГУ

Адрес: м. Рівне, 33000 вул. Пластова, 32, ауд. 228, 229.
 http://www.isf.rv.ua
Телефони : (0362) 26-56-91
                   (067) 131-74-40