РДГУ ____________________ КАФЕДРА ПОЛІТИЧНИХ НАУК

Життя чудове - якщо кольорове /Скрябін/

Гон Максим Мойсейович, доктор політичних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, завідувач кафедри політичних наук з 2007 по 2020 рік.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук «Діяльність єврейських політичних партій Західної України в контексті українсько-єврейських взаємин» (1998 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук «Міжетнічна взаємодія на західноукраїнських землях у міжвоєнний період» (2007 р.).

Засновник наукової школи «Міжетнічні інтеракції в реаліях (не)ранжованих систем міжетнічних відносин».

Під керівництвом М. М. Гона виконано та захищено чотири кандидатські та дві докторські дисертації.

Автор понад 200 наукових і науково-методичних праць. Чільне місце у творчості науковця займають роботи з проблем міжетнічної взаємодії, історії Голокосту, компаративістики геноцидів, політики пам’яті, новітньої історії країн Азії другої половини ХХ століття.

 

Основні публікації:

1. Євреї в Західноукраїнській Народній Республіці (до проблеми українсько-єврейських взаємин) / І. М.  Погребинська, М. М. Гон. – Київ: ІНВП НАНУ; РЕГІ, 1997. – 84 с.

2. Новітня історія країн Азії другої половини ХХ століття : курс лекцій / М. М. Гон. – Рівне: РДГУ, 2000. – 112 с.

3. Голокост на Рівненщині (документи і матеріали); упоряд. та вступні статті М. Гона. – Дніпропетровськ: Центр «Ткума»; Запоріжжя: Прем’єр, 2004. – 120 с.

4. Із кривдою на самоті. Українсько-єврейські взаємини на західноукраїнських землях у складі Польщі (1935–1939): моногр. / М. М. Гон. – Рівне: Волинські обереги, 2005. – 192 с.

5. Особливості міжетнічної взаємодії в контексті політичних процесів на західноукраїнських землях у міжвоєнний період: моногр. / М М. Гон. – Рівне: Волинські обереги, 2006. – 431 с.

6. Геноциди першої половини ХХ століття: порівняльний аналіз: навч. посіб. для студ. істор. спец. вищ. навч. закл. / М. М. Гон. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2009. – 180 с.

7. Діяльність єврейських політичних партій на західноукраїнських землях у контексті політичних процесів початку ХХ століття / М. М. Гон // Єврейська національна спільнота в контексті інтеграції українського суспільства: Монографія. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014. – С. 43–67.

8. Конкуруючі «чужі» в державі, що націоналізується: природа соціально-економічних суперечностей і конфліктів у Другій Речі Посполитій / С. Бунечко, М. Гон, О. Постельжук. – Рівне : О. Зень, 2015. – 191 с.

9. Гон М. Równe: обриси зниклого міста. Вид. 2-ге / Максим Гон. – Рівне: Волин. обереги, 2019. – 160 с.

10. Гон М., Долганов П., Івчик Н. Місто пам'яті – місто забуття: палімпсести меморіального ландшафту Рівного: монографія. Вид. 2-ге: доп. і перероб. – Рівне: Волин. обереги, 2020. – 292 с.

11. Етнократія: витоки й сутність. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2019 / 1 (97). С. 294–304 (у співавторстві з М. Боровець)

12. Hon Maxim. Jewish vision of the Ukrainian and Polish nationalisms (1923–1941) // Holocaust Studies: A Ukrainian Focus (Digest). Peer-review Annual Journal. Dnipro. – “Tkuma” Insitute; PE “Lira LTD”, 2019. – Pp. 24–37.

 

Проблематика наукової школи.

Міжетнічні інтеракції в реаліях (не)ранжованих систем міжетнічних відносин.

Вектори пошуку: «Ми» / «Вони»: простір міжетнічної соціокультурної дистанції; політичні актори: агрегація та стратегія захисту етногрупових інтересів; етнополітика держав та етнополітична поведінка: мета, стратегія, тактика; конфлікти й компроміси: амбівалентність форм врегулювання міжетнічних суперечностей; культура міжетнічної взаємодії.

 

 

Завантажити бібліографічний покажчик

Підписка на новини

Підписка на розсилку кафедри політичних наук РДГУ. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.

Кафедра політичних наук

Кафедра політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету

Fama plures, quam opes

Контактні дані

Кафедра політичних наук РДГУ

Адрес: м. Рівне, 33000 вул. Пластова, 32, ауд. 228, 229.
 http://www.isf.rv.ua
Телефони : (0362) 26-56-91
                   (067) 131-74-40