РДГУ ____________________ КАФЕДРА ПОЛІТИЧНИХ НАУК

Життя чудове - якщо кольорове /Скрябін/

Постельжук Олександр Петрович – кандидат історичних наук, доцент кафедри політичних наук.
2010 року захистив дисертацію на тему «Діяльність українських угодовських партій та організації у Західній Україні (1919–1939 рр.)».
Наукові інтереси: Діяльність партій в міжвоєнній Польщі, геноциди.
Викладає дисципліни: «Актуальні проблеми міжнародної політики», «Розвиток партійних систем у країнах Центрально-Східної Європи», «Державне будівництво в Україні», «Політологія».
Автор понад 40 наукових та науково-методичних праць.

Основні публікації:
Монографії
1. Бунечко С. Конкуруючі «чужі» в державі, що націоналізується: природа соціально-економічних суперечностей і конфліктів у Другій Речі Посполитій. Монографія / С. Бунечко, М. Гон, О. Постельжук. – Рівне : О. Зень, 2015. – 191 с.
2. Постельжук О. Інституціоналізація та діяльність українських угодовських партій та організацій у Західній Україні в 1919–1939 рр. Монографія / Олександр Постельжук. – Рівне : О. Зень, 2016. – 257 с.

Перелік наукових публікацій у фахових виданнях
1. Постельжук О. Проблема українсько-польського компромісу в рецепції газети «Народний Вісник» / Олександр Постельжук // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 7. – Рівне, 2006. – С. 171–176.
2. Постельжук О. Мовне питання в діяльності українських конформістських політичних сил Західної України (1918–1939 рр.) / Олександр Постельжук // Наукові записки. Історичні науки. Вип. 8. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2007. – С. 246–254.
3. Постельжук О. П. Західноукраїнське угодовство 1919–1939 рр.: причини виникнення та ідеологія / Олександр Петрович Постельжук // Грані : Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. Вип. 2 (52). – Дніпропетровськ, 2007. – С. 6–10.
4. Постельжук О. Причини поразки угодовського руху в Другій Речі Посполитій / Олександр Постельжук // Історико-політичні проблеми сучасного світу : Зб. наук. статей. Т. 15–16. – Чернівці : Рута, 2007. – С. 185–189.
5. Постельжук О. П. Українські конформістські сили в умовах зростання авторитаризму в Польщі (1935–1939 рр.) / Олександр Петрович Постельжук // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету ВДУ імені Лесі Українки. Вип. 13. – Луцьк, 2007. – С. 100–106.
6. Постельжук О. Українські угодовські партії у виборах до національних зборів Польщі 1922 року / Олександр Постельжук // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 9. – Рівне, 2006. – С. 43–48.
7. Постельжук О. Соціальна база українських угодовських партій Західної України (1918–1939 рр.) / Олександр Постельжук // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 16: На пошану доктора історичних наук, професора Станіслава Владиславовича Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50-річчя наукової праці / Відп. ред. В. А. Смолій: В 2 ч. – Ч. 2. – К. : Інститут історії України НАН України, 2007. – С. 261–268.
8. Постельжук О. П. Концепт угодовства у працях сучасників міжвоєнної доби / Олександр Петрович Постельжук // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 22. Рівне : РДГУ, 2011. – С. 278–281.
9. Постельжук О. П. Українська історіографія діяльності західноукраїнських угодовських партій та організацій міжвоєнної Польщі / Олександр Петрович Постельжук // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: Збірник наукових праць. – Рівне : РДГУ, 2012. – Випуск 23. –С. 577–594.
10. Постельжук О. П. Західноукраїнське угодовське партійно-політичне представництво міжвоєнного періоду: джерельна база дослідження / Олександр Петрович Постельжук // Слов’янський вісник. Збірник наукових праць. Серія Історичні та політичні науки РІС КСУ. – Вип. 14. – Рівне, 2012. – С. 209–213.
11. Постельжук О. П. Український угодовський рух на шпальтах періодичної преси в ІІ Речі Посполитій / Олександр Петрович Постельжук // Слов’янський вісник. Збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки» Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету. – Вип. 15. – Рівне, 2013. – С. 142–146.
12. Постельжук О. П. Екстремізм УВО та ОУН як метод боротьби з українським опортунізмом в ІІ Речі Посполитій / Олександр Петрович Постельжук // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки» / Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету. – Випуск 19. – Рівне, 2014. – C. 151–155.
13. Кондратюк М. М. Етнічна толерантність як один із критеріїв інтеграції України в європейський політичний простір / Марія Миколаївна Кондратюк, Олександр Петрович Постельжук // Панорама політологічних студій: Науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск № 8. – Рівне, РДГУ, 2012. – С. 244–252.
14. Постельжук О. П. Релігійна толерантність як засіб запобігання конфесійних протистоянь в Україні / Олександр Петрович Постельжук, Марія Миколаївна Кондратюк // Панорама політологічних студій: Науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск № 9. – Рівне, РДГУ, 2012. – С. 217–225.
15. Постельжук О. П. Голодомор у системі координат політики пам’яті України часів президентства В. Ющенка / Олександр Петрович Постельжук // Панорама політологічних студій : науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2014. – Випуск № 12. – С. 186–193.

Підписка на новини

Підписка на розсилку кафедри політичних наук РДГУ. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.

Кафедра політичних наук

Кафедра політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету

Fama plures, quam opes

Контактні дані

Кафедра політичних наук РДГУ

Адрес: м. Рівне, 33000 вул. Пластова, 32, ауд. 228, 229.
 http://www.isf.rv.ua
Телефони : (0362) 26-56-91
                   (067) 131-74-40