РДГУ ____________________ КАФЕДРА ПОЛІТИЧНИХ НАУК

Життя чудове - якщо кольорове /Скрябін/

Івчик Наталія Степанівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри політичних наук.
2012 р. захистила дисертацію на тему «Польське та єврейське питання в політиці царизму на Правобережній Україні (друга половина 1850-х–початок 1880-х рр.)».
Наукові інтереси: етноконфесійна політика імперій, міжнаціональні відносини, поведінка суб’єктів геноцидів, маніпулювання в політичній сфері.
Викладає дисципліни: «Політичне маніпулювання», «Зв’язки з громадськістю та засоби масової інформації», «Політичні ідеології», «Політичний менеджмент та маркетинг».
Автор понад 25 наукових та науково-методичних праць.
Основні публікації:
1. Івчик Н.С. Етноконфесійна політика  Російської імперії на Правобережній Україні періоду буржуазних реформ: історіографія питання другої половини ХІХ ст. / Наталія Степанівна Івчик // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія „Історичні та політичні науки” / Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету. – Випуск 15. – С. 13–16.
2. Івчик Н.С. Етноконфесійний ракурс зміни стратегії розвитку держави: дилеми сприйняття іншості / Наталія Степанівна Івчик // Панорама політичних студій : науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2012. – Вип. 9. – С. 225–232.
3. Івчик Н.С. Варіативність субординаційних відносин у міжетнічній взаємодії / Наталія Степанівна Івчик // Другі політологічні читання імені професора Богдана Яроша : зб. наук. пр. / за заг. ред. В. І. Бортнікова. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – С. 67–70.
4. Івчик Н.С. Попранная инаковость: еврейская школа в спектре этноконфесиональной политики Российской империи в Правобережной Украине периода правления Александра ІІ // История и культура евреев Европы и Ближнего Востока: Материалы Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых / Отв. ред. А.Л.Львов, М.О.Мельцин; Петербургский ин-т иудаики. – СПб., 2013. – С. 78–81.
5. Івчик Н. Суспільно-політичні процеси в Південно-Західному краю Російської імперії другої половини ХІХ ст.: український ракурс / Наталія Івчик // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Рівненський гуманітарний університет. Збірник наукових праць. Випуск 28. – Рівне : О. Зень, 2016. – С. 228­ – 243.
6. Івчик Н. С. Голокост у генерал-комісаріаті «Волинь-Поділля» / Наталія Степанівна Івчик // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – Вип. 44. – С. 190–194.
7. Івчик Н. С. Геноцид тутсі: політологічне прочитання / Наталія Степанівна Івчик // Вісник Львівського університету. Серія  філософсько-політологічні студії. – Випуск 6. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – С. 202–206.
8. Івчик Н. С. Діти як суб’єкт геноциду (на прикладі Голокосту) / Наталія Степанівна Івчик // Панорама політичних студій:  науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2013. – Вип. 11. – С. 198–206.
9. Івчик Н. С. Етноконфесійна політика Російської імперії на Правобережній Україні періоду буржуазних реформ: історіографія питання другої половини ХІХ ст. / Наталія Степанівна Івчик // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія „Історичні та політичні науки” / Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету. – Випуск 15. – Рівне, 2013. – С. 13–16.  
10. Івчик Н. С. Слогани й настінні написи у механізмі функціонування комунікативної пам’яті групи (на прикладі м. Рівне) / Наталія Степанівна Івчик // Панорама політологічних студій: Науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2014. – Вип. 12. – С. 262–270.

Підписка на новини

Підписка на розсилку кафедри політичних наук РДГУ. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.

Кафедра політичних наук

Кафедра політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету

Fama plures, quam opes

Контактні дані

Кафедра політичних наук РДГУ

Адрес: м. Рівне, 33000 вул. Пластова, 32, ауд. 228, 229.
 http://www.isf.rv.ua
Телефони : (0362) 26-56-91
                   (067) 131-74-40