РДГУ ____________________ КАФЕДРА ПОЛІТИЧНИХ НАУК

Життя чудове - якщо кольорове /Скрябін/

ГЕРАСИМЧУК ТАМІЛА ФЕДОРІВНА

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент кафедри політичних наук

Посада: доцент кафедри політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету

Персональний сайт:  https://sites.google.com/site/majbutnomupolitologu/about-me 

Профіль в Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user=amIOIzwAAAAJ&hl=uk

Член Української Асоціації викладачів і дослідників європейської інтеграції.

Дійсний член наукової організації "Центр українсько-європейського наукового співробітництва".

Регіональний представник Асоціації політичних консультантів України.

 

Наукові інтереси: європейські інтеграційні процеси, теорія міжнародних відносин, міжнародний і світовий порядок, digital-маркетинг у політиці, електоральні процеси, політична комунікація.

 

Викладає курси: загальна теорія політики, теорія міжнародних відносин і світова політика, державне управління і місцеве самоврядування, електронне урядування, європейська інтеграція, інформаційні технології в політичних дослідженнях, менеджмент виборчої кампанії, інформаційно-комунікаційні технології в прикладній політології.

У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію «Країни Центральної Європи в політиці Європейського Союзу (1989 – 2004 рр.)» за спеціальністю 07.00.02 – «всесвітня історія».

У 2008 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри політичних наук.

Має понад 60 наукових публікацій, з них 36 наукових статей, 3 навчальні посібники та 25 праць навчально-методичного характеру.

 

ПОСІБНИКИ:

 1. Герасимчук Т.Ф., Киридон А.М., Троян С.С. Загальна теорія політики Навчальний посібник. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2017. – 226 с.
 2. Герасимчук Т.Ф., Киридон А.М., Троян С.С. Концептуальні основи теорії політики Навчальний посібник. – К., 2008. –  307 с.
 3. Троян С.С., Киридон А.М., Герасимчук Т.Ф. Наука про міжнародні відносини (базові категорії, методи, теорії) Навчальний посібник для студентів вузів. – Рівне, 2007. –  72 с.

 

НАУКОВІ СТАТТІ:

 1. Герасимчук Т.Ф. “Реалізація євроінтеграційної стратегії України в умовах геополітичних викликів: досвід країн Вишеградської групи” // Кіш Є., Беликанич В. (за редакцією): Історична спадщина угорської дипломатії: матеріали міжнародної конференції. – Ужгород, 2019. – 213 с. – C. 72-81. – Центр європейської інтеграції та національних меншин «Кроссроудз» Українсько-угорського ННІ УжНУ.
 2. Герасимчук Т.Ф. Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: особливості комунікування // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2018. – Вип. 135 (8). – 421 с. – С. 339-346. (Збірник входить до міжнародних наукометричних баз Google Scholar; Index Copernicus (Польща); EBSCO Publishing, Inc. (USA); SIS (Scientific Indexing Services) (USA); InfoBase Index (Індія)).
 3. Герасимчук Т.Ф. Система забезпечення національної безпеки України у політичному дискурсі // Електронний збірник наукових праць. Матеріали  ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку» ( НУ «Острозька академія», 2018).
 4. Герасимчук Т.Ф. Міжнародний порядок ХХІ століття: основні теоретико-концептуальні підходи // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки: Міжвідомчий збірник наукових праць / Відп. ред. С.В. Віднянський. – Вип. 25. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2016. – С. 335 – 355. (Збірник входить до міжнародних наукометричних баз Google Scholar; CEJEH (Академії наук країн Вишеградської групи: Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини) Slavic Humanities Index (Канада).
 5. Герасимчук Т.Ф.  Проблеми війни та миру в теорії демократичного миру // Вісник дипломатичної академії. Збірник наукових праць. Випуск 16. К., 2010. –  С. 177 – 186.

 

НАУКОВІ ПРОЕКТИ,  СТАЖУВАННЯ

 1. Стажування у Відділі історії міжнародних зв’язків і зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України (24 грудня 2019 року по 24 лютого 2020 року).
 2. Участь у міжнародному соціологічному проекті на тему: “Дослідження системи правосуддя в країнах Східного партнерства”, що реалізується в 10 державах Східного партнерства, включаючи Україну Світовим Банком спільно з Європейською комісією. Виконавці: компанія “IPSOS” (Cербія) в партнерстві з компанією “SOCIS” (Україна) відповідно до договору із Світовим Банком. Термін реалізації (20.10.2019 р. - 20.02.2020 р.).
 3. Участь у міжнародній науковій програмі професійного розвитку викладачів «Командна робота і комунікація» для викладачів ЗВО в Україні. Програма спрямована на впровадження компетентнісного підходу у навчанні і викладанні; відбувалася за підтримки МОН України та спільного партнерства ГО «Вище», Британської Ради в Україні, Pearson, Dinternal Education (16-19 жовтня 2019 р., м. Чернівці, Чернівецький НУ ім. Ю. Федьковича).  
 4. Участь у міжнародній науковій програмі професійного розвитку викладачів «Розвиток компетентнісного навчання та викладання» для викладачів ЗВО в Україні. Програма спрямована на впровадження компетентнісного підходу у навчанні і викладанні; відбулася за підтримки МОН України та спільного партнерства ГО «Вище», Британської Ради в Україні, Pearson, Dinternal Education (16-19 жовтня 2018 р., м. Київ, Центр забезпечення якості освіти НаУКМА).
 5. Навчання у Вищій школі соціології Інституту соціології НАН України за напрямом: "Програмний комплекс SPSS в соціології та маркетингу" (2018 р.). Свідоцтво № 2/182.
 6. Участь у міжнародному науково-аналітичному проекті «Платформа аналітики та міжкультурної комунікації», що реалізується Інститутом європейської політики (Берлін, Німеччина) спільно з Міжнародним фондом «Відродження», Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини (жовтень 2017 р. – лютий 2018 р.).
 7. Навчання в школі політичного консалтингу. Центр політичної освіти (жовтень 2017 р.).
 8. Навчання в Центрі політичної освіти. Курс "Політичний експерт 4.0" з політичного менеджменту та PR-технологій (липень 2017 р.).
 9. Навчання у школі медіа комунікацій (05 – 26 листопад 2016 р.).
 10. Навчання в Політичній школі політичних технологій "POLITPR UKRAINЕ" за освітньою програмою "MASTER OF POLITICAL MANAGEMENT", (липень - серпень 2015 р.).
 11. Участь у Всеукраїнському проекті “Програма підготовки менеджерів виборчих кампаній”. “Місцеві вибори – 2015. Ведення кампанії в нових умовах”. – Київ, Асоціація політичних консультантів України, 17 – 20 грудня 2014 року.
 12. Участь у Всеукраїнському проекті “Національні інтереси України”. (березень 2009 р.).
 13. Участь у проекті Міністерства освіти і науки України “Навчально-методичне забезпеченя вивчення питань міжнародної безпеки та євроатлантичної інтеграції України у вищих та загальноосвітніх навчальних закладах” (грудень 2008 р.).
 14. Стажування в Українсько-російській літній школі істориків України та РФ “Україна, Росія, Захід: 1991 – 1999 рр.” (02 – 16 серпня 2004 р.).
 15. Участь у Канадсько-Українському проекті "Демократична освіта" (23-30 черня 2002 року (сертификат № 03/010).

 

Серія аналітичних публікацій з циклу «Електоральні процеси. Менеджмент виборчої кампанії»

 1. Герасимчук Т. Ф. “Маніпуляції соціологією” чи “гра рейтингами”. 20 жовтня 2014 р. Режим доступу: http://politconsultant.org/blog/202/entry/98/ http://vse.rv.ua/blogs/1413808838-manipulyaciyi-sociologiieyu-chi-gra-reytingami.html
 2. Герасимчук Т.Ф. Маніпуляції соціологією на Рівненщині: в чому небезпека? 23 жовтня 2014 р. Режим доступу: http://4vlada.com/blogs/1188/39171
 3. Герасимчук Т. Ф. Інтерв’ю журналістам сайту “ВСЕ” “Зміна облич без системних змін не означає зміну системи влади” 18 березня 2014 року. Режим доступу: http://vse.rv.ua/comment/18632
 4. Герасимчук Т.Ф. Аналітичний звіт за результатами проведеного експертного опитування “Електоральні перспективи політичних партій та кандидатів на мажоритарних округах”, представлений публічно на круглому столі “Рівненщина за рік до виборів – 2012”. Режим доступу: http://sfera-tv.com.ua/index.php?m=news&d=view&nid=1250

 

Експертні оцінки та публічні дискусії

 1. Участь у ролі експерта в програмі “Теорія всього” “Соціальні дослідження” на "Українському радіо Рівне" (28 лютого 2020 р.).
 2. Участь у ролі експерта у Марафоні політичних реформ «Роль громадян у політичних реформах» (Всеукраїнська ініціатива «Активна Громада» від Institute Respublica / Інститут «Республіка», м. Рівне, 26 жовтня 2018 р.).  
 3. Участь у ролі експерта у регіональному форумі «Синергія влади і громади – можлива?/!». м. Рівне, 11 липня 2017 р. https://www.prostir.ua/?news=synerhiya-vlady-i-hromady-mozhlyva-aktsenty-rozstavlyaly-u-rivnomu
 4. Участь у ролі експерта у круглому столі “Українська євроінтеграція: погляди науковців та експертів”, що відбувся 04 жовтня 2016 року в інформаційному агентстві “Українські новини”, м. Київ. Режим доступу: http://ukranews.com/ua/news/452684-eksperty-za-provedennya-referendumu-shhodo-docilnosti-yevrointegracii
 5. Участь у ролі експерта у круглому столі “Місцеві вибори – 2015 на Рівненщині: результати та перспективи”, що відбувся 3 листопада 2015 р. в м. Рівне під егідою РОГО “Комітет виборців України”. Режим доступу:
  http://www.prostir.ua/?news=na-rivnenschyni-peremozhtsi-mistsevyh-vyboriv-hotovi-objednuvatysya-dlya-efektyvnoji-roboty-v-radah
 6. Експертний аналіз “Особливості фінансування виборчого процесу”, що представлений на громадському обговоренні виборчої реформи в Україні”, що відбулося у м. Рівне, 17 листопада 2011 року у рамках Проекту “Організація широкого та відкритого громадського обговорення питань удосконалення виборчого законодавства в Україні”. Режим доступу http://cvu.com.ua/news/u-rivnomu-obhovorili-viborchu-reformu-v-ukrani       http://old.electioninfo.org.ua/index.php?i=508
 7. Участь у проведенні Громадським консорціумом виборчих ініціатив загальноукраїнського експертного опитування “Напрями удосконалення законодавства про вибори народних депутатів України”. Жовтень 2011 р. Режим доступу:  http://www.gromada.lviv.ua/gfx/filez/ekspertne_opituvannya_ukr.pdf
 8. Участь у ролі експерта у круглому столі “Рівненщина за рік до виборів – 2012”, що відбувся у м. Рівне 30 червня 2011 р. Менеджер проекту і модератор дискусії. Режим доступу: http://sfera-tv.com.ua/index.php?m=news&d=view&nid=1250

 

Підписка на новини

Підписка на розсилку кафедри політичних наук РДГУ. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.

Кафедра політичних наук

Кафедра політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету

Fama plures, quam opes

Контактні дані

Кафедра політичних наук РДГУ

Адрес: м. Рівне, 33000 вул. Пластова, 32, ауд. 228, 229.
 http://www.isf.rv.ua
Телефони : (0362) 26-56-91
                   (067) 131-74-40