РДГУ ____________________ КАФЕДРА ПОЛІТИЧНИХ НАУК

Життя чудове - якщо кольорове /Скрябін/

Валюх Людмила Іванівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри політичних наук
2008 року захистила дисертацію на тему «Політичні дискусії в Англії з питань колоніальної політики в Африці 1884–1889 рр.».
Наукові інтереси: влада як суспільне явище, політична влада, технології політичного маніпулювання, колоніальна політика Великої Британії(ост. третина ХІХ).
Викладає дисципліни: «Кратологія», «Політична географія», «Виборчі системи держав світу», «Методика викладання соціально-політичних дисциплін», «Політичні інститути і процеси», «Політичні еліти та лідерство».
Автор понад 40 наукових та науково-методичних праць.
Останні наукові публікації:
1. Валюх Л. Політична географія: навчально-методичний посібник. / Людмила Валюх. – Рівне: РВВ РДГУ, 2011. – 68 с.
2. Валюх Л. Кратологія. Навчально-методичний посібник. / Людмила Валюх. – Рівне: РВВ РДГУ, 2013. – 76 с.
3. Троян С. Англо-франко-німецьке колоніальне протистояння в Африці (остання третина ХІХ ст.): монографія / С. Троян, Л. Валюх, Н.  Плюта – К.: Кондор-Видавництво, 2016. – 246 с.
4. Валюх Л.І. Позиція ліберального уряду Гладстона щодо німецької колоніальної експансії у Східній Африці (1884 – 1885 рр.) / Людмила Іванівна Валюх // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Вип. 22. – Рівне: РДГУ, 2012. – С. 111–116.
5. Валюх Л.І. Інститут референдуму в теоріях демократії / Людмила Іванівна Валюх // Панорама політологічних студій: науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2013. – Вип. 10. – 214–221.
6. Валюх Л.І. Проблема визначення та класифікації ресурсів влади у зарубіжній політичній думці ХХ ст. / Людмила Іванівна Валюх // Панорама політологічних студій: науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2013. – Вип. 11. – 37–43.
7. Валюх Л.І. Позиція консервативного уряду Солсбері щодо німецької колоніальної експансії в Африці (1885–1888 рр.) / Людмила Іванівна Валюх // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: Видавництво «Гілея», 2015. – Вип. 99 (8). – С. 379–382.
8. Валюх Л.І. Британські політичні кола та проблеми англо-французьких колоніальних протиріч у Східній Африці (80 – ті роки ХІХ ст.) / Людмила Іванівна Валюх // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Рівненський державний гуманітарний університет. Збірник наукових праць. Випуск 26. – Рівне: О.Зень, 2015. – С. 97–100.
9. Валюх Л.І. Експансіонізм в ідеології  британських політичних партій  (70–80-і роки ХІХ ст.) / Людмила Іванівна Валюх // Панорама політологічних студій: науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2016. – Вип. 14. – С. 96–103.
10. Валюх Л.І. Реакція британського парламенту на початок німецької колоніальної експансії в Африці (1884–1888 рр.) / Людмила Іванівна Валюх // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Рівненський державний гуманітарний університет. Збірник наукових праць. Випуск 28. – Рівне: О.Зень, 2016. – С. 243–254.

Підписка на новини

Підписка на розсилку кафедри політичних наук РДГУ. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.

Кафедра політичних наук

Кафедра політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету

Fama plures, quam opes

Контактні дані

Кафедра політичних наук РДГУ

Адрес: м. Рівне, 33000 вул. Пластова, 32, ауд. 228, 229.
 http://www.isf.rv.ua
Телефони : (0362) 26-56-91
                   (067) 131-74-40