РДГУ ____________________ КАФЕДРА ПОЛІТИЧНИХ НАУК

Життя чудове - якщо кольорове /Скрябін/

Гон Максим Мойсейович, доктор політичних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, завідувач кафедри політичних наук.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук «Діяльність єврейських політичних партій Західної України в контексті українсько-єврейських взаємин» (1998 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук «Міжетнічна взаємодія на західноукраїнських землях у міжвоєнний період» (2007 р.).

Засновник наукової школи «Міжетнічні інтеракції в реаліях (не)ранжованих систем міжетнічних відносин».

Під керівництвом М. М. Гона виконано та захищено чотири кандидатські та дві докторські дисертації.

Автор понад 200 наукових і науково-методичних праць. Чільне місце у творчості науковця займають роботи з проблем міжетнічної взаємодії, історії Голокосту, компаративістики геноцидів, політики пам’яті, новітньої історії країн Азії другої половини ХХ століття.

 

Основні публікації:

1. Євреї в Західноукраїнській Народній Республіці (до проблеми українсько-єврейських взаємин) / І. М.  Погребинська, М. М. Гон. – Київ: ІНВП НАНУ; РЕГІ, 1997. – 84 с.

2. Новітня історія країн Азії другої половини ХХ століття : курс лекцій / М. М. Гон. – Рівне: РДГУ, 2000. – 112 с.

3. Голокост на Рівненщині (документи і матеріали); упоряд. та вступні статті М. Гона. – Дніпропетровськ: Центр «Ткума»; Запоріжжя: Прем’єр, 2004. – 120 с.

4. Із кривдою на самоті. Українсько-єврейські взаємини на західноукраїнських землях у складі Польщі (1935–1939): моногр. / М. М. Гон. – Рівне: Волинські обереги, 2005. – 192 с.

5. Особливості міжетнічної взаємодії в контексті політичних процесів на західноукраїнських землях у міжвоєнний період: моногр. / М М. Гон. – Рівне: Волинські обереги, 2006. – 431 с.

6. Геноциди першої половини ХХ століття: порівняльний аналіз: навч. посіб. для студ. істор. спец. вищ. навч. закл. / М. М. Гон. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2009. – 180 с.

7. Діяльність єврейських політичних партій на західноукраїнських землях у контексті політичних процесів початку ХХ століття / М. М. Гон // Єврейська національна спільнота в контексті інтеграції українського суспільства: Монографія. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014. – С. 43–67.

8. Конкуруючі «чужі» в державі, що націоналізується: природа соціально-економічних суперечностей і конфліктів у Другій Речі Посполитій / С. Бунечко, М. Гон, О. Постельжук. – Рівне : О. Зень, 2015. – 191 с.

9. Гон М. Równe: обриси зниклого міста. Вид. 2-ге / Максим Гон. – Рівне: Волин. обереги, 2019. – 160 с.

10. Гон М., Долганов П., Івчик Н. Місто пам'яті – місто забуття: палімпсести меморіального ландшафту Рівного: монографія. Вид. 2-ге: доп. і перероб. – Рівне: Волин. обереги, 2020. – 292 с.

11. Етнократія: витоки й сутність. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2019 / 1 (97). С. 294–304 (у співавторстві з М. Боровець)

12. Hon Maxim. Jewish vision of the Ukrainian and Polish nationalisms (1923–1941) // Holocaust Studies: A Ukrainian Focus (Digest). Peer-review Annual Journal. Dnipro. – “Tkuma” Insitute; PE “Lira LTD”, 2019. – Pp. 24–37.

 

Проблематика наукової школи.

Міжетнічні інтеракції в реаліях (не)ранжованих систем міжетнічних відносин.

Вектори пошуку: «Ми» / «Вони»: простір міжетнічної соціокультурної дистанції; політичні актори: агрегація та стратегія захисту етногрупових інтересів; етнополітика держав та етнополітична поведінка: мета, стратегія, тактика; конфлікти й компроміси: амбівалентність форм врегулювання міжетнічних суперечностей; культура міжетнічної взаємодії.

 

 

Завантажити бібліографічний покажчик

Підписка на новини

Підписка на розсилку кафедри політичних наук РДГУ. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.

Кафедра політичних наук

Кафедра політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету

Fama plures, quam opes

Контактні дані

Кафедра політичних наук РДГУ

Адрес: м. Рівне, 33000 вул. Пластова, 32, ауд. 228, 229.
 http://www.isf.rv.ua
Телефони : (0362) 26-56-91
                   (067) 131-74-40