РДГУ ____________________ КАФЕДРА ПОЛІТИЧНИХ НАУК

Життя чудове - якщо кольорове /Скрябін/

Метою практичної підготовки є формування у студентів, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Практична підготовка студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» включає навчальну (комп’ютерну), навчальну (соціологічну), навчальну (політологічну) та виробничу (педагогічну) практики. Підготовка студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» – виробничої (політологічної), асистентської та переддипломної практик.

Навчальна (комп’ютерна) практика. Базою її проходження визначено комп’ютерний клас історико-соціологічного факультету. Завдання практики – здобуття навичок з використання комп’ютерних технологій та ресурсів мережі Інтернет для реалізації теоретичних і практичних робіт у політичній сфері.

Навчальна (соціологічна) практика. Базами проведення практики є виробничі та управлінські установи і підприємства різної форми власності, освітні установи (середні школи, ВНЗ тощо), районні центри зайнятості, засоби масової інформації, громадські організації та ін. Мета соціологічної практики – вироблення прийомів та навичок організації та проведення студентами прикладного соціологічного дослідження.

Навчальна (політологічна) практика. Проходження цієї практики передбачає: ознайомлення із роботою Рівненської обласної державної адміністрації та політичних партій, органів місцевого самоврядування, роботу з документами. Метою практики є вивчення методики проведення політологічного дослідження, узагальнення і систематизація документів, проведення політичного моніторингу, аналіз та прогнозування суспільно-політичного життя області, громадсько-політичних настроїв населення.

Виробнича (педагогічна) практика. Завданнями практики визначено здобуття навичок викладання у загальноосвітніх школах, ліцеях, колегіумах, гімназіях. Базами її проведення є навчальні заклади м. Рівне.

Виробнича (політологічна) практика. Серед завдань практики – участь у роботі відділів органів державної влади, планування та реалізація проектів громадських організацій, участь у передвиборчій діяльності в політичних партіях. Базами її проведення є „Комітет виборців України” (РОГО „КВУ”), Рівненська обласна державна адміністрація, Громадянська мережа ОПОРА, Рівненська обласна рада.

Переддипломна практика. Переддипломна практика є завершальним етапом навчання і проводиться з метою узагальнення та вдосконалення знань, практичних умінь і навичок, оволодіння професійним досвідом і готовності майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності.

Підписка на новини

Підписка на розсилку кафедри політичних наук РДГУ. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.

Кафедра політичних наук

Кафедра політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету

Fama plures, quam opes

Контактні дані

Кафедра політичних наук РДГУ

Адрес: м. Рівне, 33000 вул. Пластова, 32, ауд. 228, 229.
 http://www.isf.rv.ua
Телефони : (0362) 26-56-91
                   (067) 131-74-40