РДГУ ____________________ КАФЕДРА ПОЛІТИЧНИХ НАУК

Життя чудове - якщо кольорове /Скрябін/

Політолог- це:

  • затребуваність і престижність професії;
  • реалізація свого потенціалу у різноманітних сферах суспільного життя;
  • реальна можливість змінювати суспільство на краще.

   Вивчаючи дисципліни «Державне управління та місцеве самоврядування», «Соціальне управління», «Політичний менеджмент і маркетинг», «Зв’язки із громадськістю», «Політика та економіка», «Політологічна теорія держави» та інші, студенти отримують можливість підготуватися до державної служби, роботи в системі влади на державному, регіональному і муніципальному рівнях. Також, студенти опановують технології прийняття політичних рішень. Здобувачі спеціальності «політологія» проходять практику в органах державної влади (Рівненська обласна державна адміністрація, Рівненська обласна рада, Рівненська районна рада), що окреслює кар’єрну перспективу для випускників.

   З точки зору професійної реалізації випускників, сфера практичної політики є однією з найбільш привабливих і в той же час складних. Впродовж навчання, студенти отримують необхідні знання для практичної політичної діяльності в якості експертів із суспільно-політичних питань (в партіях, громадських організаціях), лідерів-початківців, активістів молодіжних об’єднань, громадських організацій та політичних партій. Необхідні компетенції формують такі дисципліни, як «Політичний менеджмент і маркетинг», «Зв’язки з громадськістю та ЗМІ», «Політична конфліктологія та політична культура», «Політична еліта і лідерство», «Політика і права людини» та інші.
   Серед випускників-політологів – лідери регіональних молодіжних політичних партій і рухів.

  Випускники-політологи, що поєднують базову гуманітарну підготовку з навичками професійного політичного аналізу, знанням особливостей динаміки громадської думки, вміннями політичного прогнозування, мають безсумнівні конкурентні переваги у сфері журналістики. Спеціальні знання та практичні навички у сфері сучасної журналістики, в тому числі інтернет-журналістики, формуються в рамках вивчення курсів «Політична конфліктологія і політична культура», «Політичний дискурс», «Зв’язки з громадськістю та ЗМІ».
   Випускники працюють на місцевих телевізійних каналах, у різноманітних друкованих виданнях, у сфері інтернет-медіа.

   Вибори є одним із найбільш суспільнозначущих політичних процесів. У рамках виборчої кампанії затребувані практично всі навички політолога – лідерські, експертно-аналітичні, комунікативні, організаційні. Вивчивши курси «Виборчі системи держав світу», «Політичний менеджмент і маркетинг», «Політичне маніпулювання», «Історія та теорія політичних партій», «Політичні ідеології» тощо, випускники можуть стати успішними політтехнологами та брати участь в організації виборчих кампаній. Доповнити набуті навички практичним знанням студенти мають можливість під час практики в Комітеті виборців України та політичних партіях.

   Професійний політолог – це фахівець з управління знаннями, що необхідні для прийняття політичних рішень, здатний аналізувати суспільно-політичну інформацію та виступати з експертними оцінками. В якості політичного аналітика, експерта, радника-консультанта політолог може працювати помічником осіб, що приймають рішення (депутатів, голів органів виконавчої влади), співробітником аналітичних відділів органів державної влади, політичних партій, консалтингових агентств, інститутів і центрів політичних досліджень. Цьому сприяє фундаментальна гуманітарна освіта, яку отримують студенти, а також спеціальна підготовка при вивченні дисциплін «Прикладна політологія» (містить теми із політологічного аналізу, прогнозування та методики і технології політичних досліджень), «Політичний менеджмент і маркетинг», «Методологія сучасної політичної науки», «Актуальні проблеми міжнародної політики» тощо.

  Випускники-політологи, що поєднують базову гуманітарну підготовку з навичками педагогічної майстерності мають безсумнівні конкурентні переваги у викладацькій сфері. Спеціальні знання та практичні вміння формуються в рамках вивчення курсів «Педагогіка», «Методика викладання соціально-політичних дисциплін», «Методика викладання соціально-політичних дисциплін у вищій школі», «Нормативно правові та управлінські основи діяльності навчальних закладів».
   Незважаючи на те, що науковий та викладацький шлях складний і здається не надто практичним, багато студентів вже в процесі навчання публікують свої наукові статті. Найкращі – мають можливість вступити до аспірантури.
   Випускники працюють у школах, коледжах, гімназіях та ВНЗ І-ІV рівнів акредитації.

   Спеціаліст-політолог набуває вміння працювати з різними аудиторіями, організовувати професійну комунікацію на основі маркетингових досліджень та стратегій, як у сфері політики, так і в інших галузях суспільного життя. Цьому сприяє спеціальна підготовка при вивченні дисциплін «Політичний менеджмент та маркетинг», «Політичне маніпулювання», «Зв’язки з громадськістю та ЗМІ», «Політичний дискурс» тощо.Фахівець зі зв’язків із громадськістю – професіонал, який може створити привабливий образ будь-якої персони і організації в очах громадськості. Він вибудовує ефективні стосунки організації з представниками влади, споживачами, партнерами і суспільством в цілому, є незамінним у будь-якій структурі.

 

Підписка на новини

Підписка на розсилку кафедри політичних наук РДГУ. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.

Кафедра політичних наук

Кафедра політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету

Fama plures, quam opes

Контактні дані

Кафедра політичних наук РДГУ

Адрес: м. Рівне, 33000 вул. Пластова, 32, ауд. 228, 229.
 http://www.isf.rv.ua
Телефони : (0362) 26-56-91
                   (067) 131-74-40