РДГУ ____________________ КАФЕДРА ПОЛІТИЧНИХ НАУК

Життя чудове - якщо кольорове /Скрябін/

ГЕРАСИМЧУК ТАМІЛА ФЕДОРІВНА
Персональний сайт:  https://sites.google.com/site/majbutnomupolitologu/about-me 
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент кафедри політичних наук
Посада: доцент кафедри політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету

Наукові інтереси: digital-маркетинг у політиці, електоральна соціологія, політична комунікація, теоретико-методологічні засади дослідження міжнародних відносин, міжнародний і світовий порядок, європейські інтеграційні процеси.
Викладає курси: загальна теорія політики, Теорія міжнародних відносин і світова політика, державне управління і місцеве самоврядування, прикладна політологія, інформаційні технорлогії в політичних дослідженнях..


У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію «Країни Центральної Європи в політиці Європейського Союзу (1989 – 2004 рр.)» за спеціальністю 07.00.02 – «всесвітня історія».
У 2008 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри політичних наук.
Має понад 50 наукових публікацій, з них 2 навчальні посібники та 17 праць навчально-методичного характеру.
ПОСІБНИКИ:
1. Герасимчук Т.Ф., Киридон А.М., Троян С.С. Концептуальні основи теорії політики Навчальний посібник. – К., 2008. –  307 с.
2. Троян С.С., Киридон А.М., Герасимчук Т.Ф. Наука про міжнародні відносини (базові категорії, методи, теорії) Навчальний посібник для студентів вузів. – Рівне, 2007. –  72 с.

НАУКОВІ СТАТТІ:
 1.  Герасимчук Т.Ф.   Міжнародний прядок ХХІ століття: основні теоретико-концептуальні підходи // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки: Міжвідомчий збірник наукових праць / Відп. ред. С.В. Віднянський. – Вип. 25. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2016. – С. 335 – 355. (Збірник індексується Google Scholar та включений до канадської наукометричної бази Slavic Humanities Index).
2. Герасимчук Т.Ф. Формування зовнішньополітичних пріоритетів країн Центральної Європи на початку 1990-х років // Слов’янський вісник. Збірник наукових праць. Випуск 11. – Рівне: РІС КСУ, 2011.
3. Герасимчук Т.Ф.  Проблеми війни та миру в теорії демократичного миру // Вісник дипломатичної академії. Збірник наукових праць. Випуск 16. К., 2010. –  С. 177 – 186.
4. Герасимчук Т.Ф.  Концепція міжнародних режимів у теорії міжнародних відносин // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки: Міжвідомчий збірник наукових праць / Відп. ред. С.В. Віднянський. – Вип. 19. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2010. – С. 319 – 323.
5. Герасимчук Т.Ф.  Міжнародний режим як форма співробітництва // Слов’янський вісник. Збірник наукових праць. Випуск 10. – Рівне: РІС КСУ, 2010. – С. 191 – 198.
6. Герасимчук Т.Ф. Глобальна зовнішньополітична стратегія США: концептуально-доктринальний дискурс // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: Збірник наукових праць. – Вип. 18. – Рівне: РДГУ, 2010. – С. 273 – 279.
7. Герасимчук Т.Ф.  Євроатлантична інтеграція: українська дилема // Доповідь на Всеукраїнській науковій конференції: – // Україна – НАТО: Регіональний вимір. Львів: ЦПД, 2009. – 232 с. – С. 8 – 15.
8. Герасимчук Т.Ф.  Методологічні основи дослідження міжнародних відносин // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: Збірник наукових праць. – Вип. 17. – Рівне: РДГУ, 2009.
9. Герасимчук Т.Ф.  Участь України у безпекових проектах сучасного глобалізованого світу: альтернативні варіанти // Панорама політологічних студій: Науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. 3. –  Рівне: РДГУ, 2009.
10. Герасимчук Т.Ф.  Вплив геополітичних змін на систему міжнародної безпеки // Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України: Зб. наук. пр. / За ред.. В.Й.Лажніка. – Луцьк: Вежа Волинського НУ ім.. Лесі Українки, 2008. – 254 с. – С. 54 – 62.

НАУКОВІ ПРОЕКТИ,  СТАЖУВАННЯ
1. Навчання у школі медіа комунікацій (05 – 26 листопад 2016 р.).
2. Стажування у Відділі історії міжнародних зв’язків і зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України (06 жовтня 2015 року по 06 листопада 2015 року).
3. Стажування у Відділі всесвітньої історії і міжнародних відносин Інституту історії України НАН України   (29.04 – 29.05 2011 р.).
4. Участь у Всеукраїнському проекті “Національні інтереси України”. (березень 2009 р.).
5. Участь у проекті Міністерства освіти і науки України “Навчально-методичне забезпеченя вивчення питань міжнародної безпеки та євроатлантичної інтеграції України у вищих та загальноосвітніх навчальних закладах” (грудень 2008 р.).
6. Стажування в Українсько-російській літній школі молодих істориків України та РФ “Україна, Росія, Захід: 1991 – 1999 рр.” (02 – 16 серпня 2004 р.).
7. Участь у Канадсько-Українському проекті "Демократична освіта" (23-30 черня 2002 року (сертификат № 03/010).

Регіональний представник Асоціації політичних консультантів України (з 2010 року – по теперішній час).

Серія аналітичних публікацій з циклу
«Електоральні процеси. Менеджмент виборчої кампанії”
1. Герасимчук Т. Ф. “Маніпуляції соціологією” чи “гра рейтингами”. 20 жовтня 2014 р. Режим доступу: http://politconsultant.org/blog/202/entry/98/
http://vse.rv.ua/blogs/1413808838-manipulyaciyi-sociologiieyu-chi-gra-reytingami.html
2. Герасимчук Т.Ф. Маніпуляції соціологією на Рівненщині: в чому небезпека? 23 жовтня 2014 р. Режим доступу: http://4vlada.com/blogs/1188/39171
3. Герасимчук Т. Ф. Інтерв’ю журналістам сайту “ВСЕ” “Зміна облич без системних змін не означає зміну системи влади” 18 березня 2014 року. Режим доступу: http://vse.rv.ua/comment/18632
4. Герасимчук Т.Ф. Аналітичний звіт за результатами проведеного експертного опитування “Електоральні перспективи політичних партій та кандидатів на мажоритарних округах”, представлений публічно на круглому столі “Рівненщина за рік до виборів – 2012”. Режим доступу: http://sfera-tv.com.ua/index.php?m=news&d=view&nid=1250

Експертні оцінки та публічні дискусії
1. Круглий стіл “Українська євроінтеграція: погляди науковців та експертів”, що відбувся 04 жовтня 2016 року в інформаційному агентстві “Українські новини”, м. Київ. Режим доступу: http://ukranews.com/ua/news/452684-eksperty-za-provedennya-referendumu-shhodo-docilnosti-yevrointegracii
2. Круглий стіл “Місцеві вибори – 2015 на Рівненщині: результати та перспективи”, що відбувся 3 листопада 2015 р. в м. Рівне під егідою РОГО “Комітет виборців України”. Режим доступу:
http://www.prostir.ua/?news=na-rivnenschyni-peremozhtsi-mistsevyh-vyboriv-hotovi-objednuvatysya-dlya-efektyvnoji-roboty-v-radah
3. Експертний аналіз “Особливості фінансування виборчого процесу”, що представлений на громадському обговоренні виборчої реформи в Україні”, що відбулося у м. Рівне, 17 листопада 2011 року у рамках Проекту “Організація широкого та відкритого громадського обговорення питань удосконалення виборчого законодавства в Україні”. Режим доступу http://cvu.com.ua/news/u-rivnomu-obhovorili-viborchu-reformu-v-ukrani       http://old.electioninfo.org.ua/index.php?i=508
4. Участь у проведенні Громадським консорціумом виборчих ініціатив загальноукраїнського експертного опитування “Напрями удосконалення законодавства про вибори народних депутатів України”. Жовтень 2011 р. Режим доступу:  http://www.gromada.lviv.ua/gfx/filez/ekspertne_opituvannya_ukr.pdf
5. Круглий стіл “Рівненщина за рік до виборів – 2012”, що відбувся у м. Рівне 30 червня 2011 р. Менеджер проекту і модератор дискусії. Режим доступу: http://sfera-tv.com.ua/index.php?m=news&d=view&nid=1250

Підписка на новини

Підписка на розсилку кафедри політичних наук РДГУ. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.

Кафедра політичних наук

Кафедра політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету

Fama plures, quam opes

Контактні дані

Кафедра політичних наук РДГУ

Адрес: м. Рівне, 33000 вул. Пластова, 32, ауд. 228, 229.
 http://www.isf.rv.ua
Телефони : (0362) 26-56-91
                   (067) 131-74-40